وزارت راه و شهرسازي
English
منو
خطر دولتي شدن مسابقات در كمين است/ از انجمن ها نظرسنجي نشد اخيرا معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از شروع به كار رسمي «دبيرخانه مسابقات معماري و شهرسازي» خبر داد كه در همين رابطه رييس انجمن مفاخر معماري ايران به صراحت گفت: فعاليت اين دبيرخانه نمي‌تواند چندان نتيجه مثبتي در پي داشته باشد.
عليرضا قهاري در گفتگو با صما با تاكيد بر اينكه اين دبيرخانه بايد براساس مشاركت نهادهاي مدني و حرفه‌اي تشكيل شود گفت: اگر دولت بدون داشتن تجربه وارد اين مقوله شود، به نظر نمي‌رسد كه بتواند نتيجه مثبتي بگيرد.
وي با انتقاد از انتخاب داوران توسط دولت در پي فعاليت اين دبيرخانه افزود: آسيب يا مشكلي كه به دنبال فعاليت اين دبيرخانه پيش‌بيني مي‌شود، دولتي شدن و محدود شدن مسابقات به طرح‌‌ها و داوران موردنظر وزارتخانه راه و شهرسازي است و تجربه نشان داده كه دخالت دولت در هر امري حاصل مناسبي به دنبال نداشته است.
قهاري با بيان اينكه ساماندهي مسابقات معماري توسط دبيرخانه مذكور اساسا اين حالت را خواهد داشت كه مسابقات طبق سليقه كارفرما يا وزارتخانه برگزار مي شود افزود: متاسفانه در چنين حالتي طرح ها از قبل انتخاب مي شوند و معمولا برندگان و داوران اين مسابقات مشخص هستند.
رييس انجمن مفاخر معماري ايران درخصوص راهكار پيشنهادي براي فعاليت موثرتر اين دبيرخانه گفت: طبق روال رايج در دنيا، دولت حداقل بايد دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم كند كه كليه طرح‌هاي معماري امكان شركت در مسابقات را داشته باشند و انتخاب اين طرح‌ها و تاثير آنها در مسابقات براساس سليقه كارفرما بررسي نشود.
وي در عين حال گفت: البته اگر اين دبيرخانه با قدرت فعاليت كند، مي توان اميدوار بود كه حداقل برگزاري كنكور در گزينش طرح‌هاي خاصي كه با سرمايه‌گذاري و منابع ملي اجرايي مي‌شوند، شكل واقعي تري به خود بگيرد و طرح هاي بسيار بهتري اجرايي شود كه حاصل آن ارتقاي معماري كشور خواهد بود.
قهاري همچنين ادامه داد: هرچند شايد تصور شود كه برگزاري چند مسابقه نمي تواند اثري در ارتقاي معماري كشور داشته باشد، اما قطعا در درازمدت مي‌تواند پايه‌گذار ارتقاي معماري باشد و مسلما همواره مسائل فرهنگي زيرساختي براي مسائل مالي و اقتصادي بوده است و بايد پيشتر به اين موضوع توجه مي شد.
يك آيين‌نامه لازم‌الاجرا مصوب و ابلاغ شود
قهاري با بيان اينكه در حال حاضر بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد در عرصه برگزاري مسابقات، فعاليت نسبتا قابل قبولي دارند افزود: در اين راستا بهتر است آيين‌نامه‌اي تدوين شود كه از سوي مراجع برگزاري مسابقات لازم‌الاجرا باشد، تا اينكه يك وزارتخانه متولي برگزاري يا خط دهي به همه مسابقات باشد.
وي افزود: 20 سال پيش زماني كه مهندس هاشمي، معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي وقت را بر عهده داشت، آيين‌نامه‌اي توسط وزارتخانه تصويب شد كه در آن چگونگي برگزاري مسابقات معماري پيش‌بيني شد، اما اجراي اين آيين‌نامه دنبال نشد، چون دستگاه‌هاي اجرايي خود را موظف به اجراي آن نمي‌دانستند.
وي تاكيد كرد: وزارت راه و شهرسازي، متولي معماري و شهرسازي كشور است و درخواست همه گروه‌هاي مهندسي بخصوص مهندسان مشاور و فعالان حوزه معماري و طراحي همواره اين بوده كه مسابقات از حالت محدود خارج شود. لذا اگر اين دبيرخانه روش معمول يعني محدوديت تعداد شركت‌كننده‌ها و داوران را دنبال كند، چندان تاثيري نخواهد داشت.
قهاري با بيان اينكه طرح‌هاي اجرايي عمراني، جزو سرمايه‌ها و منابع ملي است گفت: شايسته نيست به علت يكسري محدوديت ها، طرح هاي قوي به مسابقات راه نيابند و نگذاريم بهترين طرح ها انتخاب شوند، چون در مورد سرمايه‌ها و منابع ملي جفا مي‌شود.
رييس انجمن مفاخر معماري همچنين با انتقاد از عدم نظرخواهي از اين انجمن درخصوص تشكيل اين دبيرخانه گفت: در هر دولتي كه از ما به عنوان يكي از سازمان‌هاي مردم نهاد نظرخواهي شده، آسيمه‌سر به كمك شتافته ايم، ولي كمتر اتفاق افتاده كه دولت دست نياز به سوي ما دراز كند.
لازم به ذكر است، به گفته حامد مظاهريان از اين پس تمامي مسابقات كشور در اين دبيرخانه دائمي ثبت و درصورت تأييد، مجوز استفاده از نشان دبيرخانه براي درج در فراخوان مسابقه به مدير برگزاري اعطا مي‌شود.
انتهاي پيام/

تاريخ انتشار: 09/02/94
كد مطلب: 003/94
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.