وزارت راه و شهرسازي
English
منو
آقاي دكتر حامدمظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد: دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي تشكيل شد/ متن بيانيه شروع به كار دبيرخانه به شرح زير مي باشد

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با صدور بيانيه‌اي از شروع به كار دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي خبر داد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان با صدور بيانيه‌اي از تشكيل دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي توسط معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي خبر داد.
مظاهريان در متن اين بيانيه كه در اختيار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي قرار داده آورده است:

خلافيت، رقابت، انتخاب

در پس بسياري از بناهايي كه گرامي داشته مي شوند رقابتي سالم در انتخاب آنها برگزار شده است. اين مسابقات باعث برانگيخته شدن ايده‌هاي ناب شده و موجب مي شود بستري مناسب براي خلق بهترين‌ها فراهم گردد.
مسابقات معماري و شهرسازي زمينه‌اي براي خلق ايده‌ها و استعدادهاي جديد است. شركت كنندگان در مسابقه تعصبات را كنار گذاشته، موانع را در هم شكسته و طرح هاي خلاقانه توليد مي كنند. (اقتباس از سونام پراسودو نيك جانسون)
مسابقات معماري و شهرسازي فعاليتي گروهي و جمعي گاه با مشاركت هزاران نفر است كه حاكميت قواعد و قوانين بازي، سازماندهي، راهبري صحيح و بي عيب و نقص آنها هم از نقطه نظر برخورداري از بهترين و كارآمدترين نتيجه و هم از زاويه پايبندي به قانون و رفتار عادلانه در رعايت حقوق طرفين ذينفع و درگير در رقابت و امكان پاسخگوئي آتي به نتايج اعلام شده از بيشترين اهميت برخوردار است.
نظم بخشي به مسابقات معماري و شهرسازي و نياز به سازماندهي و نظارت بر اين امر و در نتيجه، تدوين چهارچوب و روالي قانونمند براي برگزاري مسابقات سال ها است كه محل چالش نهادها و گروه هاي مختلف حرفه اي، ذينفعان و متوليان امر بوده است.
آئين‌نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي با پيشنهاد فرهنگستان هنر در تاريخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در تاريخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ طي بخشنامه شماره ۳۰۹/د ش بعنوان ضوابط لازم الاجرا براي كليه دست اندركاران مسابقات معماري و شهرسازي در سطح كشور اعم از سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي و از اشخاص حقيقي تا حقوقي ابلاغ شد و پيشينه استنادي تدوين اين آئين نامه را مي توان در نشريه شماره ۲۴۰ سازمان برنامه و بودجه و اندك مدارك پراكنده‌اي كه توسط صاحب نظران و اهل حرفه جمع‌آوري گرديده است در نظر گرفت.
بر اساس آئين‌نامه جامع برگزاري مسابقات تشكيل دبيرخانه دائمي و هيأت حل اختلاف از وظايف وزارت راه و شهرسازي است كه در اين راستا با توجه به نگاه ويژه مقام‌عالي وزارت جناب آقاي دكتر آخوندي به حرفه معماري و شهرسازي و دستور مساعد ايشان مبني بر تشكيل اين دو نهاد از سال ۱۳۹۳ كارگروه مشورتي از صاحب نظران و اهل حرفه جهت بررسي و فراهم نمودن مقدمات استقرار دبيرخانه در معاونت مسكن و ساختمان تشكيل گرديد و سرانجام با فراهم شدن بستر اجرايي اين رويداد مهم مقرر شد در تاريخ ۳/۲/۱۳۹۴ همزمان با بزرگداشت شيخ بهائي و روز معمار اين دبيرخانه فعاليت خود را ‌آغاز نمايد.
ضروري است از تاريخ شروع به كار دبيرخانه، تمامي مسابقات كشور در دبيرخانه دائمي ثبت گردد و در صورت تأييد، مجوز استفاده از نشان دبيرخانه براي درج در فراخوان مسابقه به مدير برگزاري اعطا مي گردد.
به منظور هر چه بهتر اداره شدن دبيرخانه دائمي مسابقات و نظارت و ساماندهي امر مسابقات در سطح كشور، همانگونه كه در استقرار دبيرخانه دائمي معمول گرديد كمك و ياري شما صاحبنظران، اهالي حرفه و دانشگاه را طلب مي نمايد.
اميد است كه در روند اجراي نقش نظارتي اين دبيرخانه، همه اركان و دست‌اندركاران مسابقات (اعم از سرمايه‌گذاران، كارفرمايان، مديران، مشاوران، داوران، شركت كنندگان و تمامي نظامات،  انجمن ها، اصناف و بنگاه‌هاي حرفه اي) با ترويج و اجراي ضوابط و مقررات، علاوه بر ارتقاء سطح كيفي و كمي مسابقات بتوانند اين روش مبارك را در سطح جامعه تبليغ، تشويق و نهادينه نمايند./


تاريخ انتشار: 01/02/94
كد مطلب: 005/94


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.