وزارت راه و شهرسازي
English
منو
اعلان رسمي شروع كار دبيرخانه با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي اعلان رسمي شروع كار دبيرخانه با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي مقام عالي وزارت در خانه وارطان

در روز جمعه مورخ 4/2/1394 در خانه وارطان ( واقع در تهران، خيابان طالقاني )، طي مراسمي با حضور جناب آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي و معاونين ايشان و جمعي از اساتيد و صاحبنظران حرفه معماري و شهرسازي، شروع فعاليت دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي طي گزارشي توسط يكي از اعضاي كميته مشورتي ، اعلان گرديد.
از ديگر وقايع مهم اين رويداد، مي توان به موارد زير اشاره نمود :
 
  • ارائه گزارش كارهاي صورت پذيرفته براي دوسالانه تهران
  • ارائه گزارش كارهاي صورت پذيرفته براي دو سالانه ونيز
  • سخنراني جناب آقاي دكتر آخوندي
  • ايراد سخن و گپ و كفتمان اساتيد حرفه و طاحب نظران
تاريخ انتشار: 02/03/94
كد مطلب: 006/94
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.